Tijekom cijele godine članovi Magistre Nove osmišljavaju projekte kojima bi osigurali sredstva za realizaciju projekata, koji bi imali zadatak promicati korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologija u poslovnom i privatnom životu.

Jedan od projekata koji nas izrazito veseli je Pisci na mreži, u čiju smo se organizaciju uključili, kako bi proširili ideju o našim „mladim“  piscima i njihovim djelima.

Pored „Pisaca“ velika nam je želja realizirati II ciklus projekta "Pogled kroz objektiv" – koji bi u doba dominacije mobitela i sličnih naprava, trebao naučiti mlade (a i starije)   što da snimaju i fotografiraju …. i kako da to rade. Prošli ciklus je bio izrazito „posjećen“, jer su mladi obožavali učiti webinarima, u vrijeme kada je njima najbolje odgovaralo.