Istraživanja posljednjih godina su pokazala da učenici bolje usvoje i zapamte novo gradivo, ako na početku dobiju zadatak da ga riješe, čak i ako ga ne uspiju riješiti.

Već se dugo zna da je za stvarno, dubinsko učenje nužno riješiti dovoljan broj zadataka koji međusobno moraju biti i slični,  ali i dovoljno različiti. Novija istraživanja pokazuju da su rezultati još bolji ako učenik pokuša(va) riješiti zadata i prije nego dobije novo znanje. Čak i pogrešno rješavanje poboljšava učenje nakon što učenik dobije objašnjenje i uputu.

http://region11s4.lacoe.edu/attachments/article/34/%284%29%20The%20Pluses%20of%20Getting%20it%20Wrong.pdf

Additional information