Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu :

 

 

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2022-godinu/21419

Cijela ekipa Magistre Nove pripremala je  dokumentaciju za ovaj Poziv,

kako bi uz moguću potporu Ministarstva kulture i medija nastavili s programom PISCI NA MREŽI i tijekom 2022. godine. 

Additional information