Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja ljudskih umnih i duhovnih potencijala, tehnika, alata i metoda učenja i poučavanja, obrazovne struke i djelatnosti, te obrazovnih politika i sustava.

Djelatnosti Udruge jesu:

•    osmišljavanje, promoviranje i provođenje programa koji se bave teorijama i praksom učenja i poučavanja, neformalnih obrazovnih tehnologija i metoda, obrazovnih politika usmjerenih na razvoj i unapređenje ljudskih potencijala, u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske;
 
•    organiziranje projekata, predavanja, seminara, radionica, skupova i tribina s ciljem popularizacije i podizanja vrijednosti te unapređenja načina učenja i poučavanja;

•    izdavanje knjiga i drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno pravnim propisima
 
•    organizacija predavanja, seminara i radionica za djecu i mladež, članove starije dobi, osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem sa svrhom razvoja njihovih potencijala radi poboljšanja njihove kvalitete života i društvene inkluzije i interakcije;
 
•    poseban rad s djecom i mladeži radi: sprečavanja nasilja, stvaranja bilo kojeg oblika ovisnosti, poticanja socijalizacije, unapređenja međuljudske komunikacije, povećanja različitih vrsta pismenosti, stvaranja aktivnog odnosa prema samima sebi, učenju, znanju, kulturi, prirodi i društvu u skladu propisima Republike Hrvatske ;
 
•    ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama;
 
•    prikupljanje sredstava za projekte udruge i projekte drugih koje udruga ocijeni kao sukladne misiji udruge;

•    podupiranje projekata drugih udruga, pojedinaca i organizacija koje udruga ocijeni kao sukladne misiji udruge;
 
•    zagovaranje ideje u skladu s misijom udruge.