Magistra nova surađuje sa sljedećim tvrtkama/institucijama:

FER - LSS

Magistra Nova surađuje  s Laborotarijem za signale i sustave (LSS) Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u zagrebu (UNIZG) na razvoju i primjeni ICT u obrazovanju. LSS Udruzi pruža računalnu i komunikacijsku platformu za rad udruge.

Nobium

Nobium tehnološki podržava aktivnosti Magistra Nove kroz razvoj web servisa za interaktivno učenje te razmjenu znanja i iskustva.

Aquilonis

Aquilonis pomaže Udruzi pri osmišljavanju novih metoda učenja i poučavanja te pronalaženju, prikazivanju i širenju znanja.

Plesna plima

Aquilonis pomaže Udruzi pri osmišljavanju novih metoda učenja i poučavanja te pronalaženju, prikazivanju i širenju znanja.

Telecentar

Magistra Nova surađuje s nevladinom, neprofitnom organizacijom Telecentar na projektima u okviru "Grand coalition for digital jobs" programa.

Moja matura

Magistra Nova surađuje protalom "Moja matura" u razvoju novih metoda samoprovjere znanja.